по рейтингу
 
 

Деревянные духовые

 
Флейта Stagg WS-FL111
Саксофон Odyssey OSS650C
Флейта Odyssey OFL100
Кларнет Odyssey OCL120
Саксофон-альт Stagg WS-AS215S
Саксофон Kapok MK008
Саксофон Odyssey OAS130
Блокфлейта Hornby 500H
Пан-флейта Hora Panpipe 22 Maple Contrabass G1-G3 (27-8-2-35)
Блокфлейта Hornby 200H
 - 
 MDL